Investuotojo kalendorius

2023 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2023 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 7 d. 2022 m. Grupės audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos

rugpjūčio 31 d. 2023 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos.

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

2022 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2022 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 7 d. 2021 m. Grupės audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos

rugpjūčio 31 d. 2022 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

2021 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2021 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė

savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 7 d. 2020 m. Grupės audituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos

rugpjūčio 31 d. 2021 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

 2020 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2020 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė

savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 7 d.

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

2019 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2019 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė

savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 5 d.

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

2018 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

Patikslinta: Dėl informacinės sistemos atnaujinimo darbų siekiant prisitaikyti

prie naujai išleistų teisės aktų, 2018 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos

finansinės ataskaitos bei pusmečio pranešimas bus skelbiamas 2018 m. rugpjūčio 31 d

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2018 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 4 d.

Dalius Trumpa

Direktoriaus pavaduotojas

+370 458 55200

2017 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2017 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 6 d.

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

8 458 55200

2016 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės periodinės informacijos atskleidimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2016 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

balandžio 7 d.

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

8 458 55200 

2015 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2015 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

vasario 27 d.

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

8 458 55200

2014 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2014 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka: 

vasario 28 d. 2013 m. dvylikos mėnesių Grupės neaudituotos finansinės ataskaitos

balandžio 3 d. 2013 m. Grupės audituoti veiklos rezultatai

balandžio 25 d. 2014 m. trijų mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

rugpjūčio 1 d. 2014 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

spalio 31 d. 2014 m. devynių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

8 458 55200

2013 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės investuotojo kalendorius

AB „Rokiškio sūris“ praneša, kad 2013 m. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

vasario 28 d. 2012 m. dvylikos mėnesių Grupės neaudituotos finansinės ataskaitos

balandžio 4 d. 2012 m. Grupės audituoti veiklos rezultatai

gegužės 31 d. 2013 m. trijų mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

rugpjūčio 30 d. 2013 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

lapkričio 29 d. 2013 m. devynių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos.

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

8 458 55200

2012 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės investuotojo kalendorius

Veiklos rezultatų skelbimo datos:

vasario 29 d. 2011 m. Grupės neaudituotos finansinės ataskaitos

balandžio 5 d. 2011 m. Grupės audituoti veiklos rezultatai

gegužės 31 d. 2012 m. trijų mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

rugpjūčio 31 d. 2012 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

lapkričio 30 d. 2012 m. devynių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas

8 458 55200

2011 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų skelbimo datos:

sausio 5 d. 2010 m. gruodžio mėn. ir 12 mėnesių preliminari Grupės apyvarta 

vasario 7 d. 2011 m. sausio mėn. preliminari Grupės apyvarta 

vasario 28 d. 2010 m. Grupės neaudituotos finansinės ataskaitos

kovo 7 d. 2011 m. vasario mėn. ir 2 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

balandžio 5 d. 2011 m. kovo mėn. ir 3 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

balandžio 8 d. 2010 m. Grupės audituoti veiklos rezultatai

gegužės 5 d. 2011 m. balandžio mėn. ir 4 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

gegužės 31 d. 2011 m. trijų mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

birželio 6 d. 2011 m. gegužės mėn. ir 5 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

liepos 5 d. 2011 m. birželio mėn. ir 6 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

rugpjūčio 5 d. 2011 m. liepos mėn. ir 7 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

rugpjūčio 31 d. 2011 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

rugsėjo 5 d. 2011 m. rugpjūčio mėn. ir 8 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

spalio 5 d. 2011 m. rugsėjo mėn. ir 9 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

lapkričio 7 d. 2011 m. spalio mėn. ir 10 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

lapkričio 30 d. 2011 m. devynių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

gruodžio 5 d. 2011 m. lapkričio mėn. ir 11 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
8 458 55200

2010 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės veiklos rezultatų paskelbimo datos:

sausio 5 d. 2009 m. gruodžio mėn. preliminari Grupės apyvarta 

vasario 5 d. 2010 m. sausio mėn. preliminari Grupės apyvarta 

vasario 26 d. 2009 m. Grupės neaudituotos finansinės ataskaitos

kovo 5 d. 2010 m. vasario mėn. ir 2 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

balandžio 6 d 2010 m. kovo mėn. ir 3 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

balandžio 9 d 2009 m. Grupės audituoti veiklos rezultatai gegužės 5 d. 2010 m.

balandžio mėn. ir 4 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

gegužės 31 d 2010 m. trijų mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

birželio 7 d. 2010 m. gegužės mėn. ir 5 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

liepos 7 d. 2010 m. birželio mėn. ir 6 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

rugpjūčio 5 d. 2010 m. liepos mėn. ir 7 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

rugpjūčio 31 d 2010 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

rugsėjo 6 d. 2010 m. rugpjūčio mėn. ir 8 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

spalio 5 d 2010 m. rugsėjo mėn. ir 9 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

lapkričio 5 d 2010 m. spalio mėn. ir 10 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

lapkričio 30 d 2010 m. devynių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos

gruodžio 6 d. 2010 m. lapkričio mėn. ir 11 mėnesių preliminari Grupės apyvarta

Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
8 458 55204