Informacija apie įmonės akcijas

Informacija apie AB „Rokiškio sūris“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus 

AB “Rokiškio sūris“ (toliau- Bendrovė) įsigijus 10 proc. savų akcijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 19 str. 2 dalimi, Bendrovė pateikia informaciją apie bendrą visų Bendrovės išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominalią vertę 2024 m. gegužės 28 datai:

Akcijų klasė

Paprastos vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000100372

Akcijų skaičius, vnt.

35.867.970

1 akcijos nominali vertė, EUR

0,29

Bendrovės įstatinis kapitalas, EUR

10.401.711,30

Savų akcijų skaičius, vnt.

3.586.797

Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt.

35.867.970

Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą

32.281.173

Direktorius
Dalius Trumpa

DAUGIAU INFORMACIJOS