Informacija apie įmonės akcijas

2020 12 31

Informacija apie AB „Rokiškio sūris“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus 2020-12-31 

Akcijų klasė

Paprastos vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000100372

1 akcijos nominali vertė, EUR

0,29

Akcijų skaičius, vnt.

35.867.970

Bendrovės įstatinis kapitalas, EUR

10.401.711,30

Savų akcijų skaičius, vnt.

861.274 (2,40%)

Suteikiamų balsų skaičius, vnt

35.867.970

Direktorius
Dalius Trumpa

2019 12 31

Informacija apie AB „Rokiškio sūris“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus 2019-12-31  

Akcijų klasė

Paprastos vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000100372

1 akcijos nominali vertė, EUR

0,29

Akcijų skaičius, vnt.

35.867.970

Bendrovės įstatinis kapitalas, EUR

10.401.711,30

Savų akcijų skaičius, vnt.

861.274 (2,40%)

Suteikiamų balsų skaičius, vnt

35.867.970

 Direktorius

Dalius Trumpa

2019-08-01

Informacija apie AB „Rokiškio sūris“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus 2019-08-01

Atsižvelgiant į 2019 m. liepos 21 d. įsigaliojusią naują Vertybinių popierių įstatymo redakciją, teikiame patikslintą informaciją apie bendrą AB „Rokiškio sūris“ balsavimo teisių skaičių: 

Akcijų klasė

Paprastos vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000100372

1 akcijos nominali vertė, EUR

0,29

Akcijų skaičius, vnt.

35.867.970

Suteikiamų balsų skaičius, vnt.

35.867.970

Bendrovės įstatinis kapitalas, EUR

10.401.711,30

Bendrovės savų akcijų skaičius, vnt.

806.317

Direktorius

Dalius Trumpa

Tel.:+370 458 55200

2018-12-18

Informacija apie AB „Rokiškio sūris“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus 2018-12-18 

Akcijų klasė

Paprastos vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000100372

1 akcijos nominali vertė, EUR

0,29

Akcijų skaičius, vnt.

35.867.970

Bendrovės įstatinis kapitalas, EUR

10.401.711,30

Savų akcijų skaičius, vnt.

806.317

Suteikiamų balsų skaičius, vnt

35.061.653

Direktorius

Dalius Trumpa

Tel.:+370 458 55200

2018-01-02

Informacija apie AB „Rokiškio sūris“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus 2018-01-02 

Akcijų klasė

Paprastos vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000100372

Akcijų skaičius, vnt.

35.867.970

1 akcijos nominali vertė, EUR

0,29

Bendrovės įstatinis kapitalas, EUR

10.401.711,30

Savų akcijų skaičius, vnt.

0

Suteikiamų balsų skaičius, vnt

35.867.970

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

8 458 55200

2017-01-18

Informacija apie AB „Rokiškio sūris“ išleistas akcijas ir suteikiamus balsus 2017-01-18 

Akcijų klasė

Paprastos vardinės akcijos

ISIN kodas

LT0000100372

Akcijų skaičius, vnt.

32.281.173

1 akcijos nominali vertė, EUR

0,29

Bendrovės įstatinis kapitalas, EUR

9.361.540,17

Savų akcijų skaičius, vnt.

0

Suteikiamų balsų skaičius, vnt

32.281.173