Akcininkai

Informacija apie stambiausius akcininkus ir valdymo organų narius
pagal BA NASDAQ Vilniaus listingavimo taisykles