Atgal

Oficialus siūlymas supirkti AB "Rokiškio sūris" akcijas


Patvirtintas privalomas oficialus siūlymas supirkti likusias AB „Rokiškio sūris“ akcijas

2017 m. lapkričio 20 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Antano Trumpos, Ledinos Trumpienės, Daliaus Trumpos, Rasos Trumpienės, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding (Latvija) ir Fonterra  (Europe) Coöperatie U.A. (Nyderlandai) (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjai) pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Rokiškio sūris“ (juridinio asmens kodas 173057512, buveinės adresas: Pramonės g.3, LT-42150, Rokiškis) paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, mokant už vieną akciją 2,75 euro (du eurus ir septyniasdešimt penkis euro centus).

Oficialaus siūlymo teikėjai teikia siūlymą supirkti likusias 6.594.316 (šešis milijonus penkis šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus šešiolika) paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės Bendrovės akcijų, kurių ISIN kodas LT0000100372, kas sudaro 18,38 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų ir balsų.

Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną nuo Lietuvos banko sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos, t.y. nuo 2017 m. lapkričio 24 dienos.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis – 14 kalendorinių dienų (nuo 2017 m. lapkričio 24 d. iki 2017 m. gruodžio 7 d. (įskaitytinai)).

Privalomas nekonkurencinis oficialus siūlymas supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias AB „Rokiškio sūris“ akcijas bus įgyvendinamas per AB Nasdaq Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB SEB bankui.

Išsamios privalomo oficialaus siūlymo sąlygos yra pateiktos pridedamame patvirtintame privalomo oficialaus siūlymo cirkuliare.

 

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

 

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaita

 

 LB patvirtintas cirkuliaras

 

Akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą