Atgal

Priskaičiuoti dividendai

AB „Rokiškio sūris“
Priskaičiuoti  ir išmokėti dividendai per pastaruosius 10 metų:
 

 

Metai

Dividendų suma

EUR

Dividendas vienai akcijai EUR

2012

1.015.578,08

0,0290

2013

1.015.578,08

0,0290

2014

Dividendai nebuvo mokami

2015

2.341.737,37

0,0700

2016

3.228.117,30

0,1000

2017

3.586.797,00

0,1000

2018

3.506.165,30

0,1000

2019

3.500.669,60

0,1000

2020

3.500.669,60

0,1000

2021

3.500.669,60

0,1000

 

 

2018 m. balandžio 27 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Dividendų politiką. Pagal šią patvirtintą politiką, Bendrovės valdyba siūlydama visuotiniam akcininkų susirinkimui skirti dividendus vadovausis pasirašyta Akcininkų sutartimi, pagal kurią, dividendams bus skiriama 100% Bendrovės finansinio laikotarpio pelno, atėmus valdybos numatytas Bendrovės lėšas investicijoms (CAPEX), apyvartiniam kapitalui ir (arba) kitiems tikslams. Bendrovės valdybai numačius dideles investavimo apimtis ir dėl to, pagal aukščiau aprašytas dividendų skyrimo nuostatas, Bendrovės finansinio laikotarpio pelno neužtektų dividendams išmokėti, Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Bendrovės finansinę padėtį bei tendencijas pasaulinėje pieno pramonės rinkoje, stengsis išlaikyti praėjusių finansinių laikotarpių dividendų mokėjimo tęstinumą.