Atgal

Dividendų mokėjimo tvarka

 

 

AB „Rokiškio sūris“ 2017 m. dividendų mokėjimo tvarka

 

2018 m. balandžio 27 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3., Rokiškis, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2017 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,10 euro dividendų vienai akcijai.

 

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2018 m. gegužės 14 d.)  bus AB ”Rokiškio sūris” akcininkai.

 

Dividendai bus mokami nuo 2018 m. gegužės 23 d.

 

Dividendai bus mokami tokia tvarka:

 

Akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ vertybinių popierių apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį (pelno mokestį) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

 

Kitiems akcininkams dividendai bus išmokami Bendrovėje įmonės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis, arba pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu: Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis) arba elektroniniu paštu grazina.jankauskiene@rokiskio.com

 

Dividendų apmokestinimo tvarka:

 

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

 Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

 

Bendrovės įgalioti asmenys, galintys teikti papildomą informaciją:

Gražina Jankauskienė, tel. 8 458 55243.

 

Dalius Trumpa

Direktorius

+370 458 55200

 


Dividendų apmokestinimo tvarka:

 

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

 Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

 

Bendrovės įgalioti asmenys, galintys teikti papildomą informaciją:

 

Gražina Jankauskienė, tel. 8 458 55243.

 

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

+370 458 55200