Atgal

Dividendų mokėjimo tvarka

AB "Rokiškio sūris" dividendų mokėjimo tvarka už 2019 m.

 

2020 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3, Rokiškis) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas už 2019 m. nusprendė paskirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai (bendra dividendams skiriama suma už 2019 m. sudaro 3,501 mln. eurų).

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2020 m. gegužės 15 d.)  buvo AB ”Rokiškio sūris” akcininkai.

Nuo 2020 m. gegužės 27 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:

  • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma UAB FMĮ „Orion Securities“, dividendų suma atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bus išmokama Bendrovės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis) arba pagal pateiktą prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų  institucijos (IBAN) sąskaitą. Prašymus dėl dividendų pervedimo galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu: Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis).

2020 metais mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

  • Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
  • Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Gražina Jankauskienė, tel. +370 458 55243.

 

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

 

 

 

AB "Rokiškio sūris" dividendų mokėjimo tvarka už 2018 m.

 

2019 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3, Rokiškis) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas už 2018 m. nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai (bendra dividendams skiriama suma už 2018 m. sudaro 3,506 mln. eurų).

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2019 m. gegužės 15 d.)  bus AB ”Rokiškio sūris” akcininkai.

Nuo 2019 m. gegužės 27 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:

  • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma UAB FMĮ „Orion Securities“, dividendų suma atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bus išmokama Bendrovės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis) arba pagal pateiktą prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų  institucijos (IBAN) sąskaitą. Prašymus dėl dividendų pervedimo galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu: Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis).

2019 metais mokami dividendai apmokestinami tokia tvarka:

  • Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
  • Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis l

engvatomis ir pateikti užpildytą Užsienio valstybės rezidento prarašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Gražina Jankauskienė, tel. 8 458 55243.

 

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

 

 

 

AB „Rokiškio sūris“ 2017 m. dividendų mokėjimo tvarka

 

2018 m. balandžio 27 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įmonės kodas 173057512, buveinės adresas Pramonės g.3., Rokiškis, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2017 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,10 euro dividendų vienai akcijai.

 

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2018 m. gegužės 14 d.)  bus AB ”Rokiškio sūris” akcininkai.

 

Dividendai bus mokami nuo 2018 m. gegužės 23 d.

 

Dividendai bus mokami tokia tvarka:

 

Akcininkams, kurių AB „Rokiškio sūris“ vertybinių popierių apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį (pelno mokestį) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

 

Kitiems akcininkams dividendai bus išmokami Bendrovėje įmonės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis, arba pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu: Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis) arba elektroniniu paštu grazina.jankauskiene@rokiskio.com

 

Dividendų apmokestinimo tvarka:

 

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

 Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

 

Bendrovės įgalioti asmenys, galintys teikti papildomą informaciją:

 

Gražina Jankauskienė, tel. 8 458 55243.

 

Dalius Trumpa

Direktorius

+370 458 55200

 


Dividendų apmokestinimo tvarka:

 

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

 Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

 

Bendrovės įgalioti asmenys, galintys teikti papildomą informaciją:

 

Gražina Jankauskienė, tel. 8 458 55243.

 

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

+370 458 55200