Atgal

Valdymas

AB „Rokiškio sūris" valdyba: (išrinkta 2017-12-13)

Valdybos kadencija 4 metai.

 

Valdybą sudaro 5 nariai:

 

1. Antanas Trumpa - valdybos pirmininkas

 

2. Antanas Kavaliauskas -  AB „Rokiškio sūris" Finansų direktorius (valdybos pirmininko pavaduotojas)

 

3. Darius Norkus - AB „Rokiškio sūris" Pardavimų ir rinkodaros direktorius

 

4. Paul M Campbell - Fonterra Co - operative Group Limited specialių projektų direktorius

 

5. Ramūnas Vanagas - AB „Rokiškio sūris" Plėtros direktorius

 

 

AB "Rokiškio sūris" vadovas(direktorius) Dalius Trumpa