Atgal

Saugos politika

MAISTO SAUGOS, KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

AB "Rokiškio sūris" - regiono pieno perdirbimo sektoriaus lyderis

 

Mes siekiame:


- vartotojams pateikti tik kokybės ir maisto saugos reikalavimus atitinkančius produktus.
- tenkinti klientų poreikius.
- nuolatmažinti poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemones.

- efektyvaus energetinių ir gamtos išteklių naudojimo.

 

Mes užtikriname:
kad, taikant Integruotos vadybos sistemą, būtų sudaromos sąlygos gaminti saugius ir kokybiškus pieno produktus, atitinkančius vartotojų keliamus reikalavimus;
• kad bendrovėje sudarytos sąlygos, atitinkančios taikomų teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus;
• sistemingą bendrovės darbuotojų apmokymą ir jų  kvalifikacijos kėlimą;
• kiekvieno darbuotojo atsakomybę už Integruotos vadybos sistemos rezultatus;
• betarpišką ir aktyvų tiekėjų dalyvavimą įgyvendinant įmonės maisto saugos kokybės ir aplinkosaugos politiką;
• glaudų bendradarbiavimą su žemdirbiais, vykdant maisto saugos ir kokybės politiką;
• atsakingą požiūrį į aplinkos kokybę, mums rūpi aplinka, kurioje gyvename;
• nuolatinį tobulėjimą atsižvelgiant į bendrovės veiklos rodiklius bei Integruotos vadybos sistemos reikalavimus;

 

Mūsų supratimu – „padaryti gerai” niekada nepakanka. Mes žinome, kad  tai, ką padarėme šiandien gerai – rytoj turėsime padaryti dar geriau.

 

AB „Rokiškio sūris”  direktorius Dalius Trumpa

2018 03 16