Atgal

Saugos politika

 

 

MAISTO SAUGOS, KOKYBĖS IR
APLINKOSAUGOS POLITIKA

AB „Rokiškio sūris“ - regiono pieno perdirbimo sektoriaus lyderė, socialiai atsakingo ir skaidraus verslo partnerė, nuolat siekianti veiklos tvarumo ir tęstinumo, puoselėjanti ilgametes tradicijas.

¨  Siekti maksimaliai tenkinti klientų poreikius.

¨  Saugoti aplinką ir nuolat mažinti neigiamą veiklos įtaką.

¨  Efektyviai naudoti išteklius.

¨Vykdyti teisinius ir standartų reikalavimus, susijusius su kokybe, maisto sauga, aplinkosauga bei visa vykdoma veikla.

¨Užtikrinti, kad gaminami produktai būtų saugūs, kokybiški, atitiktų maisto saugos standartus.

¨Nuolat tobulinti maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemas, siekti jų veiksmingumo ir  rezultatyvumo.

¨Kelti darbuotojų profesionalumą, siekti kiekvieno darbuotojo asmeninės atsakomybės už kokybės, maisto saugos ir aplinkosaugos rezultatus bei pripažinti jų indėlį, siekiant įmonės veiklos rezultatų.

¨Siekti betarpiško ir aktyvaus tiekėjų dalyvavimo įgyvendinant įmonės maisto saugos kokybės ir aplinkosaugos politiką, bei palaikyti geros partnerystės ryšius su tiekėjais.

¨Vertinti darbuotojų kompetenciją,skatinti etikos principų laikymąsi,užtikrinti galimybę tobulėti.

¨Nuosekliai siekti tvarumo principų palaikymo kiekviename veiklos etape.

 

 

Vadovybės įsipareigojimai:

¨Nuolat skirti išteklius maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politikos įgyvendinimui.

¨Užtikrinti sistemingą bendrovės darbuotojų apmokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą; skatinti darbuotojus siekti geresnių rezultatų, pripažinti ir vertinti darbuotojų nuopelnus.

¨Užtikrinti sąlygas saugiam, kokybiškam bei našiam darbui.

¨Užtikrinti socialiai atsakingo ir skaidraus verslo partnerio statusą.

 

Mūsų supratimu – „padaryti gerai”  niekada nepakanka. Mes žinome, kad tą, ką padarėme šiandien gerai – rytoj turėsime padaryti dar geriau.

 

 

 

 

AB „Rokiškio sūris” direktorius                                                Dalius Trumpa

 

2021 01 15