Atgal

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

 

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ siekia padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimą

 

2018 metų gegužės mėnesį AB "Rokiškio sūris" pradėjo įgyvendinti projektą „AB "Rokiškio sūris" naudojamų energijos gamybos šaltinių optimizavimas" pagal Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Bendra projekto vertė – 700.528,00 EUR, skiriamos ES struktūrinės paramos lėšos - 416.814,00 EUR. Projekto įgyvendinimo trukmė – 11 mėnesių.

 

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Planuojama įdiegti modernius vanduo-vanduo šilumos siurblius, kurie leis sumažinti gaminamos ir naudojamos energijos savikainą įmonėje ir prisidės prie įmonės veiklos efektyvumo, darbo sąlygų įmonėje pagerinimo ir įmonės konkurencingumo didinimo. Projektas bus naudingas ne tik įmonei, bet ir visai aplinkai, nes didės atsinaujinančių energijos išteklių santykis bendrame energijos vartojimo balanse, mažės oro tarša.

 

AB „Rokiškio sūris" - gerai žinomas pieno pramonės profesionalas, įgyvendinantis esminius ilgalaikius vystymosi tikslus, nuolat didina savo konkurencingumą regione ir tarptautinėje rinkoje, kurdamas naujus, aukščiausius saugumo ir kokybės reikalavimus atitinkančius produktus.