Atgal

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

 

 

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ siekia padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimą

 

2020 metų liepos mėnesį AB "Rokiškio sūris" baigė įgyvendinti projektą „AB "Rokiškio sūris" naudojamų energijos gamybos šaltinių optimizavimas" pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Bendra projekto vertė – 700.528,00 EUR, skiriamos Europos regioninės plėtros fondo paramos lėšos - 416.814,00 EUR.

 

Projekto tikslas –sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

Projekto vykdymo metu buvo pirmą kartą Lietuvoje įdiegtas inovatyvus  vanduo-vanduo šilumos siurbliais pagrįstas šilumos gamybos sprendimas, kuris panaudoja likutinę energiją – vandens nuotekų šilumą. Tai leis sumažinti gaminamos ir naudojamos energijos savikainą įmonėje ir prisidės prie įmonės veiklos efektyvumo, darbo sąlygų įmonėje pagerinimo ir įmonės konkurencingumo didinimo. Projektas bus naudingas ne tik įmonei, bet ir visai aplinkai, nes didės atsinaujinančių energijos išteklių santykis bendrame energijos vartojimo balanse, mažės oro tarša.

 

AB „Rokiškio sūris" - gerai žinomas pieno pramonės profesionalas, įgyvendinantis esminius ilgalaikius vystymosi tikslus, nuolat didina savo konkurencingumą regione ir tarptautinėje rinkoje, kurdamas naujus, aukščiausius saugumo ir kokybės reikalavimus atitinkančius produktus.