Atgal

Valdymas

UAB „Rokiškio pienas‟ valdyba: (išrinkta 2012-07-03)

Valdybos kadencija 4 metai.

 

Nariai:

 

Antanas Trumpa - AB „Rokiškio sūris‟ direktorius (valdybos pirmininkas)

Evaldas Dikmonas - AB „Rokiškio sūris‟ Paruošų direktorius (valdybos pirmininko pavaduotojas)

Jonas Kvedaravičius - AB „Rokiškio sūris‟ Vindikacijos direktorius

Jonas Kubilius - AB „Rokiškio sūris‟ Logistikos direktorius

Andrius Trumpa - VGTU dėstytojas

 

 

 

 

UAB „Rokiškio pieno gamyba‟ valdyba: (išrinkta 2013-04-29)

Valdybos kadencija 4 metai.

 

Nariai:

 

Antanas Trumpa - AB „Rokiškio sūris‟ direktorius (valdybos pirmininkas)

Evaldas Dikmonas - AB „Rokiškio sūris‟ Paruošų direktorius (valdybos pirmininko pavaduotojas)

Jonas Kvedaravičius - AB „Rokiškio sūris‟ Vindikacijos direktorius

Jonas Kubilius - AB „Rokiškio sūris‟ Logistikos direktorius

Andrius Trumpa - VGTU dėstytojas

 

Direktorius - Dalius Trumpa