Atgal

Valdymas

UAB „Rokiškio pienas‟ valdyba: (išrinkta 2018-08-06)

Valdybos kadencija 4 metai.

 

Nariai:

 

Dalius Trumpa - UAB „Rokiškio pienas‟ direktorius

Antanas Trumpa - AB „Rokiškio sūris‟ valdybos pirmininkas

Evaldas Dikmonas - AB „Rokiškio sūris‟ Paruošų direktorius

Jonas Kvedaravičius - AB „Rokiškio sūris‟ Vindikacijos direktorius

Jonas Kubilius - AB „Rokiškio sūris‟ Logistikos direktorius

 

 

 

 

UAB „Rokiškio pieno gamyba‟ valdyba: (išrinkta 2018-08-06)

Valdybos kadencija 4 metai.

 

Nariai:

 

Dalius Trumpa - UAB „Rokiškio pieno gamyba‟ direktorius 

Antanas Trumpa - AB „Rokiškio sūris‟ valdybos pirmininkas

Jonas Kubilius - AB „Rokiškio sūris‟ Logistikos direktorius

Jonas Kvedaravičius - AB „Rokiškio sūris‟ Vindikacijos direktorius

Evaldas Dikmonas - AB „Rokiškio sūris‟ Paruošų direktorius