Atgal

Saugos politika

MAISTO  SAUGOS, KOKYBĖS

IR

APLINKOSAUGOS  POLITIKA

 

Mes siekiame:

  Vartotojams pateikti tik kokybės ir maisto saugos reikalavimus atitinkančius produktus;

  Tenkinti klientų poreikius;

  Nuolat mažinti neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemones.

Mes užtikriname:     

  kad, taikant maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos sistemas, būtų sudaromos sąlygos gaminti saugius ir kokybiškus produktus, atitinkančius vartotojų keliamus reikalavimus;

  kad bendrovėje būtų sudarytos sąlygos, atitinkančios taikomų teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus;

  Maisto saugos kultūros palaikymą ir gerinimą,  sistemingą darbuotojų apmokymą, kvalifikacijos kėlimą, ir skatinimą laikytis etikos principų;

  kiekvieno darbuotojo atsakomybę už pagaminto produkto saugą bei kokybę;

  betarpišką ir aktyvų tiekėjų dalyvavimą, įgyvendinant įmonės maisto saugos, kokybės, aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės politiką;

  minimalų poveikį aplinkai, mažindami kenksmingų medžiagų naudojimą, energijos ir vandens suvartojimą, tobulindami atliekų tvarkymą;

  nuolatinį tobulėjimą, atsižvelgiant į bendrovės veiklos rodiklius bei maisto saugos, kokybės, aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės valdymo sistemų reikalavimus;

  darbuotojų teises, ir kad būtų formuojama sveika socialinė aplinka bendrovėje bei skleidžiame šiuos principus tiekimo grandinėje;

  Nuoseklų tvarumo principų palaikymą ir tęstinumą kiekviename veiklos etape.

Mūsų supratimu – “padaryti gerai” niekada nepakanka. Mes žinome, kad tą, ką padarėme šiandien gerai – rytoj turėsime padaryti dar geriau.

 

UAB “Rokiškio pienas” ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ direktorius Dalius Trumpa

2021 12 21